Zmluva č. 2/2021

Typ: Odberateľská
Číslo: 2/2021    
Predmet : Kúpna zmluva č. 2/2021 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 372/3 o výmere 18 m2 v podiele 1/1, zastavaná plocha a nádvorie a pozemek parc. č. KN-C 372/4 o výmere 8 m2 v podiele 1/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV 701  
Partner: Dávid Košč a manž. Tamara Koščová rod. Beňáková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 5.5.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 21.4.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 26,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-22021.pdf, Veľkosť: 83.55 kB
Previazané dokumenty: