Dodatok č. 1/16032021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1/16032021    
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 
Partner: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
IČO: 00166197
Adresa: Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Dátum zverejnenia: 16.3.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 16.3.2021 
Dátum účinnosti: 16.3.2021 
Platnosť do: 15.11.2021 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke, Veľkosť: 494.31 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov