Zmluva č. -

Typ: Dodávateľská
Číslo: -    
Predmet : Dohoda o právnej pomoci a odmene (vo veci skončenia nájmu a vypratania nehnuteľnosti - Budovy polyfunkčného objektu so súp. č. 6, zapísanej na LV č. 919, k.ú. Orlov) 
Partner: JUDr. Rastislav Stašák
IČO: 42085951
Adresa: 17. novembra 14, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 4.9.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2020 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dohoda o právnej pomoci a odmene, Veľkosť: 126 kB
Previazané dokumenty: