Zmluva č. 01012020

Typ: Dodávateľská
Číslo: 01012020    
Predmet : Zmluva o nájme nebytových priestorov - časť budovy Polyfunkčného objektu - cena nájmu 206,96 EUR/ročne 
Partner: Jozefína Guľášová
IČO:
Adresa: Popradská 284, 065 44 Plaveč
Dátum zverejnenia: 9.3.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 2.3.2020 
Dátum účinnosti: 1.1.2020 
Platnosť do:  
  zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-zo-d-a-02-03-2020.pdf, Veľkosť: 77.8 kB
  priloha-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf, Veľkosť: 61.66 kB
Previazané dokumenty:

Výpoveď: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2020 k 31.03.2023