Zmluva č. 5/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 5/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 5/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-E 41/1 o výmere 190 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 701 a pozemok parc. č. KN-E 41/4 o výmere 435 m2, orná pôda, LV 701 
Partner: Ján Čižík a manž. Viera Čižíková
IČO:
Adresa: 53, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 19.12.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 625,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-5u.pdf, Veľkosť: 84.11 kB
Previazané dokumenty: