Zmluva č. 6/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 6/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 6/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 44/2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 919 a budova s.č. 124 na parcele č. KN-C 44/2, iná budova, LV 919

 
Partner: Igor Dopirák
IČO:
Adresa: 117, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 27.11.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 500,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-6u.pdf, Veľkosť: 82 kB
Previazané dokumenty: