Zmluva č. 4/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 4/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 4/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 74 (12/1 E) o výmere 973 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 919 
Partner: Peter Židovský
IČO:
Adresa: 90, 065 48 Šarišské Jastrabie
Dátum zverejnenia: 27.11.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 6 003,41 EUR 
  kupna-zmluva-c-4u.pdf, Veľkosť: 82.06 kB
Previazané dokumenty: