Zmluva č. 2/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 2/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 2/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 68 o výmere 303 m2, orná pôda, LV 919 a pozemok parc. č. KN-C 69 o výmere 587 m2, orná pôda, LV 919 
Partner: Mária Veselovská
IČO:
Adresa: Železničiarska 291/11, 065 41 Ľubotín
Dátum zverejnenia: 27.11.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 5 170,90 EUR 
  kupna-zmluva-c-2u.pdf, Veľkosť: 83.37 kB
Previazané dokumenty: