Zmluva č. 1/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 1/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 1/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 70 o výmere 1860 m2, orná pôda, LV 919
 
Partner: Eva Javošová a manž. Michal Javoš
IČO:
Adresa: Lounská 629/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 27.11.2019 
Dátum účinnosti: 28.11.2019 
Deň podpisu: 25.11.2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 13 224,60 EUR 
  kupna-zmluva-c-1u.pdf, Veľkosť: 83.2 kB
Previazané dokumenty: