Zmluva č. 969/2018/UZ

Typ: Dodávateľská
Číslo: 969/2018/UZ    
Predmet : Zmluva o termínovanom úvere č. 969/2018/UZ - do výšky 60.000,- EUR - na rekonštrukciu budovy OcU, riešenie havarijného stavu vodovodu v budove ZŠ s MŠ v Orlove, rekonštrukcia cesty na cintorín - II. etapa 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 13.9.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 13.9.2018 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 60 000,00 EUR 
  Zmluva o termínovanom úvere č. 969/2018/UZ, Veľkosť: 60.18 kB
  Špecifické podmienky úveru, Veľkosť: 122.24 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 305.03 kB
  Odkladacie podmienky, Veľkosť: 123.83 kB
  Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov, Veľkosť: 180.87 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1493/2018/D, Veľkosť: 0
Previazané dokumenty: