Informácie pre voliča

 

  • Volebné obvody pre voľby do samosprávy obcí 

Volebné obvody a počet poslancov, ktorý sa v nich má voliť pre voľby do obecného zastupiteľstva sú najneskôr v zákonom stanovenej lehote uverejnené na úradnej tabuli obce a na ich webovom sídle.

 

  • Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva sú najneskôr v zákonom stanovenej lehote uverejnené na úradnej tabuli obce a na ich webovom sídle.

 

  • Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

 

  • Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Prešovský samosprávny kraj

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja