Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015

aktualizované dňa: 24. 01. 2017

V prípade potreby viacerých príloh k jednotlivým oddielom priznania k miestnym daniam sú dostupné aj jednotlivé oddiely v samostatných dokumentoch.

 

K stiahnutiu