Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 3/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov viac


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov viac


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 1/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov viac

22.5.2017

ZMENA Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2017 o 14:30 hod. v kancelárii starostu obce. viac


19.5.2017

Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce. viac