Voľby do NR SR v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 


 

 

* Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

* Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

* Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

K stiahnutiu