Hospodárenie obce


Rok 2020

 

 


Návrh rozpočtu na roky 2020-2022


Rok 2019

 

 

 

 


Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 

Externé požiadavky k rozpočtu:


Rok 2018

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2018 - schválený

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2018 - NÁVRH

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy (obec)

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky (obec)

Plnenie rozpočtu 2018 (škola)

Upravený rozpočet a skutočnosť k 30.09.2018


Rok 2017

Upravený rozpočet a skutočnosť k 31.12.2017