Komisie obecného zastupiteľstva

Na základe uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov č. 1/II./2014 zo dňa 12.12.2014 bolo schválené zloženie komisií:

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností

1. Jozef Kopaňák - predseda

2. Mária Dopiráková - člen

3. Zuzana Žiláková - člen

4. Michal Korduliak - člen

5. Renáta Knapíková - člen


Komisia na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov

1. Matej Leščinský - predseda

2. Bc. Lenka Daňková - člen

3. Mgr. Mária Hardoňová (Troščáková) - člen