VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV v roku 2017 - Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 OZNÁMENIE

 

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

                 Obec Orlov v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií Obce Orlov – pre volebné okrsky č. 1 a 2 (dve volebné okrsky):

 

obecorlov@slnet.sk

 

 

V Orlove dňa 21. augusta 2017

 

 

                   

                                             JUDr. Peter Timočko  v. r.

                                            starosta obce