Pozvánka - VIII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

9. december 2016

 Vážení občania,

pozývame Vás na VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 14. decembra 2016 o 15:00 hod. 

  v kancelárii starostu obce