Zmluva č. -

Typ: Odberateľská
Číslo:
Predmet : Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 18.04.2019 - prenájom sály KD od 21.04.2019 do 22.04.2019 
Partner: Rudolf Čarnocký
IČO:
Adresa: Moyzesova 56/15, 082 71 Lipany
Dátum zverejnenia: 18.4.2019 
Dátum účinnosti: 19.4.2019 
Deň podpisu: 18.4.2019 
Platnosť od: 21.4.2019 
Platnosť do: 22.4.2019 
Cena s DPH: 500,00 EUR 
  Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 18.04.2019, Veľkosť: 96.6 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016