Zmluva č. -

Typ: Odberateľská
Číslo:
Predmet : Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 29.10.2018 - prenájom sály KD od 31.10.2018 do 01.11.2018  
Partner: Peter Tarasovič
IČO:
Adresa: Kamenica 293, 082 71 Kamenica
Dátum zverejnenia: 29.10.2018 
Dátum účinnosti: 30.10.2018 
Deň podpisu: 29.10.2018 
Platnosť od: 31.10.2018 
Platnosť do: 1.11.2018 
Cena s DPH: 250,00 EUR 
  Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 29.10.2018, Veľkosť: 95.95 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016