Zmluva č. -

Typ: Odberateľská
Číslo:
Predmet : Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.09.2018 - prenájom sály KD od 21.09.2018 do 22.09.2018 
Partner: Rudolf Čarnocký
IČO:
Adresa: Moyzesova 56/15, 082 71 Lipany
Dátum zverejnenia: 20.9.2018 
Dátum účinnosti: 21.9.2018 
Deň podpisu: 20.9.2018 
Platnosť od: 21.9.2018 
Platnosť do: 22.9.2018 
Cena s DPH: 250,00 EUR 
  Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.09.2018, Veľkosť: 96.49 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016