Vyžiadanie vyjadrenia

13. marec 2019

Písomné vyjadrenie doručte na Obecný úrad v Orlove v termíne najneskôr do 19. 03. 2019.

OPRAVA: Nesprávny údaj v liste. Návrh na úpravu spoja č. 84 na linke 708412 - daný spoj správne premáva v dňoch školského vyučovania. (20. 03. 2019)