DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.03.2015 05.03.2015 Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.03.2015 - 126.76 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 12.12.2014 15.12.2014 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014 - 94.4 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2014 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2015 15.12.2014 nariad15 - 89.83 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 12.12.2014 15.12.2014 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014 - 94.5 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/8/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení 18.08.2014 nariad14c - 73.88 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/8/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach 18.08.2014 nariad14b - 39.05 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/12/2013 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 06.12.2013 nariad14a - 273.99 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/12/2013 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2014 06.12.2013 nariad14 - 345.23 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013 06.12.2012 nariad13 - 316.89 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/12/2011 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2012 15.12.2011 nariad12 - 1.38 MB