Zmluva č. -

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia zo dňa 28.11.2018 - divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku 
Partner: Divadlo Alexandra Duchnoviča
IČO: 00164984
Adresa: Jarková 77, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 7.12.2018 
Dátum účinnosti: 8.12.2018 
Deň podpisu: 28.11.2018 
Platnosť od: 1.4.2019 
Platnosť do: 31.12.2019 
Cena s DPH: 640,00 EUR 
  Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia , Veľkosť: 117.78 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016