Úvod

Vítame Vás na webstránke obce Orlov. Jej cieľom je stručne predstaviť obec Orlov v historických i súčasných, prírodných, kultúrnych i priemyselných súvislostiach.

Verím, že sa táto prezentácia stane flexibilným zdrojom informácií nielen pre občanov a turistov ale aj pre podnikateľov a dopomôže k lepšiemu "zviditeľňovaniu" tejto malebnej dedinky v údolí rieky Poprad.

 
JUDr. Peter Timočko

starosta obce

Aktuality

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
3.8.2018

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 03. augusta 2018 od 10:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. viac


OZNAM - Výkup papiera
23.5.2018

OZNAM - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 31.05.2018 (štvrtok) pred Obecným úradom v čase od 16.00 do 16.40 hod. viac


ZMENA - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV NA ROK 2018 (separovaný zber)
17.5.2018

ZMENA - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV NA ROK 2018 (separovaný zber)

POZOR - zmena v Harmonograme vývozu separovaných odpadov na rok 2018 viac


OZNAM o prerušení distribúcie elektriny
17.5.2018

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že pre odberné miesto: časť obce Orlov: z TS Pri ŽSR Orlov - bytovka č. d. 349 bude v termíne 13. jún 2018 od 7:50 h do 12:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. viac


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
16.5.2018

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni RUŠÍ ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 16. mája 2018 od 08:00 hod. viac


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
4.5.2018

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 04. mája 2018 od 11:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. viac