Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 


3.12.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - LESY SR, š.p.

LESY SR, š.p. zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru KURĆÍN, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018 o 13.00 hod. na konferenčnej miestnosti LESY SR, š.p., Odštepný závod Prešov, na adrese: Obrancov nmieru 6, 080 01 Prešov.
10.9.2018

!!!POZOR ZMENA!!! VOĽBY 2018 - INFORMÁCIA k odovzdávaniu kandidátnych listín - VIĎ OZNAM VYŠŠIE

!!! POZOR - ZMENA v čase vyznačená v texte červeným !!! viď oznam vyššie