Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 3/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 1/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov