ZMENA Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

 POZOR ZMENA!

Vážení občania,

pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 26. mája 2017 o 14:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce