OZNAM - Výkup papiera

20. marec 2017

 

O Z N A M

  
Spoločnosť Brantner oznamuje občanom,      
že dňa 21.03.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.
  
Výkup sa uskutoční:
 
16.00 – 16.40 h.: pred Obecným úradom
 
Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Vykupujeme aj prepálený kuchynský olej.
 
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.
Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR  
alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.
V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
 
 
 
Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

K stiahnutiu