Pozvánka - XIV. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

6. apríl 2018

Vážení občania,

 

pozývame Vás na XIV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 11. apríla 2018 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce

K stiahnutiu