Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

19. máj 2017

 Vážení občania,

pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 24. mája 2017 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce