Pozvánka - VII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

9. september 2016

 Vážení občania, 

pozývame Vás na VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

dňa 14. septembra 2016 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce