POZVÁNKA - Pozemkové spoločenstvo Ščerbák a spol.

16. november 2018

Pozemkové spoločenstvo Ščerbák a spol. so sídlom 065 43 Andrejovka zvoláva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2018 o 13.00 hod. v spoločenskej miestnosti v Andrejovke.

K stiahnutiu