Pozvánka - IX. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

10. február 2017

 Vážení občania,

pozývame Vás na IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 17. februára 2017 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce