Pošta Orlov - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

31. august 2018

Slovenská pošta a.s. oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 01. 09. 2018 bude na Pošte Orlov realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce v doručovaní. 

 

Hodiny pre verejnosť pred zmenou: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:          07:00 - 11:30, 14:30 - 15:30 hod. 

Streda:                                                   07:00 - 10:00, 14:30 - 17:00 hod. 

Sobota, nedeľa:                                     zatvorené

 

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01. 09. 2018:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:      07:00 - 10:15, 14:00 - 15:30 hod. 

Streda:                                                   07:15 - 09:00, 14:30 - 17:00 hod.

Sobota, nedeľa:                                     zatvorené

 

V prípade akýchkoľvek dotazov môžete Slovenskú poštu a.s. kontaktovať na tel. čísle 052/7897090.