OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

 

OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

             Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto: 

 

v obci Orlov: č.d.  349

bude v termíne 

16. júl 2019 od 06:50 h do 18:30 h 

 

Andrejovka 0 Orlov, ČOM: 0000520305

Andrejovka 325 Orlov, ČOM: 0000553060

Orlov 0 Orlov, ČOM: 0001366468

Orlov 0 Orlov, ČOM: 0000519399

Orlov 0 Orlov, ČOM: 0000519419

Orlov 0 Orlov, ČOM: 0000482393

Orlov 0 Orlov, ČOM: 0000519415

Orlov 119 Orlov, ČOM: 0000519392

Orlov 119 Orlov, ČOM: 0000602496

Orlov 119 Orlov, ČOM: 0000634433

Orlov 119 Orlov, ČOM: 0000519411

Orlov 377 Orlov, ČOM: 0000547730

bude v termínoch 

16. júl 2019 od06:50 h do 09:00 h

                                                                   od : 16:30 h do 18:30 h

 

celá obec Orlov vrátane miestnej časti Andrejovka

bude v termínoch 

16. júl 2019 od 06:50 h do 09:00 h 

                     od 16:30 h do 18:30 h

 

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.