OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

21. marec 2017

 

OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

 

              Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto:

 

časť obce Orlov: č.d. 87, v úseku od č.d. 91 po č.d. 118,

v úseku od č.d. 120 po č.d. 233, v úseku od č.d. 236 po č.d. 244

bude v termíne

25. apríl 2017 od 08:00 h do 18:30 h

 

Orlov 0, ČOM: 0001366468

Orlov 9014, ČOM: 0000519415

Orlov 119, ČOM: 0000634433

Orlov 119, ČOM: 0000519411

Orlov 119, ČOM: 0000602496

Orlov 119, ČOM: 0000519392

Orlov 9011, ČOM: 0000519399

Orlov 9015, ČOM: 0000519419

 bude v termíne

25. apríl 2017 od 08:00 h do 18:30 h

 

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na  zariadení vysokého napätia.