OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

10. júl 2017

 OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

  

              Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto:

 

časť obce Orlov: miesta časť Andrejovka - Kurčín

bude v termíne

24. júl 2017 od 07:30 h do 14:30 h

 

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na  zariadení vysokého napätia.