OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

17. máj 2018

OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

             Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto: 

 

časť obce Orlov: z TS Pri ŽSR Orlov. bytovka č. d. 349 

 

bude v termíne 

13. jún 2018 od 07:50 h do 12:30 h 

 

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a plánovanou údržbou distribučnej sústavy.

K stiahnutiu