OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

12. marec 2018

OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

             Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto:

 

v obci Orlov: celá miestna časť Andrejovka

 

bude v termíne

4. apríl 2018 od 08:30 h do 12:00 h

 

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a plánovanou údržbou distribučnej sústavy.

K stiahnutiu