OZNAM

1. apríl 2020

Obec Orlov žiada občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a sú povinní dodržiavať 14 - dňovú karanténu, aby svoj príchod ohlásili na obecnom úrade telefonicky na číslo 052/ 4921 321 alebo e - mailom na obecorlov@slnet.sk.


Zdôrazňujeme, že v karanténe sú povinné ostať všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v spoločnej domácnosti s občanom, ktorý sa vrátil zo zahraničia.


Zároveň vyzývame občanov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu a obmedzili svoj pohyb na verejnosti.

(Andrea Timočková)