Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

22. január 2018

Obecný úrad v Orlove oznamuje občanom, že od 15. januára 2018 už vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. Úhradu je potrebné vykonať do 31. januára 2018.

Úhradu môžete vykonať na Obecnom úrade v Orlove počas úradných hodín na matrike, alebo počas neprítomnosti matrikárky, aj na sekretariáte starostu obce.