"Október - Mesiac úcty k starším" - pozvánka

18. október 2017

Vážení seniori,

srdečne Vás pozývame na príjemné posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym programom pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2017 (piatok) o 10:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Orlove. Milým programom Vás potešia žiaci ZŠ s MŠ v Orlove.

S úctou k Vám sa tešíme na spoločné stretnutie 

K stiahnutiu