NOVINKA! DOPLNKOVÁ SLUŽBA - vývoz komunálneho odpadu

28. september 2017

Vážení občania, 

keďže v poslednom období narastá počet rôznych vriec z komunálnym odpadom pri smetných nádobách, Obec Orlov v spolupráci s obchodnou spoločnosťou EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa zavádza v obci doplnkovú službu "EKOS - vrece biele".  Cena služby je 2,15 € a zahŕňa cenu samotného vreca ako aj náklady na vývoz odpadu. Ak sa pri smetnej nádobe nachádza takéto vrece, jeho vývoz sa realizuje pri každom zvoze odpadov podľa harmonogramu. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v zberných smetných nádobách a ani vo vreciach na to určených (biele s logom EKOS), vyvezený nebude! Biele EKOS vrece si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.  

                                                                                                                                                                Ďakujeme