Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

3. január 2019

  

Oznamujeme občanom, že termín

podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

na rok 2019 je do 31. januára 2019.

 

 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť

Kedy vzniká daňová povinnosť?
1.    Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2018.
2.    Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2018 ste túto nehnuteľnosť skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
3.    Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Kde sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva v obci na obecnom úrade, kde nehnuteľnosť vlastníte, resp. ju máte v nájme alebo užívaní. To znamená, že ak ste nadobudli, resp. skolaudovali počas roka 2018 nejakú nehnuteľnosť v k.ú. Orlov, daňové priznanie podávate na Obecnom úrade v Orlove.

Nezabudnite si splniť svoju daňovú povinnosť najneskôr do 31. januára 2019.

 

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam 

 


 

Legislatíva SR

VZN OBCE ORLOV