Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2018

22. január 2018

 

 

                       Oznamujeme občanom, že termín

          podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

                         na rok 2018 je do 31. januára 2018.

 

 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť

Kedy vzniká daňová povinnosť?
1.    Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2017.
2.    Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2017 ste túto nehnuteľnosť skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
3.    Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Kde sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva v obci na obecnom úrade, kde nehnuteľnosť vlastníte, resp. ju máte v nájme alebo užívaní. To znamená, že ak ste nadobudli, resp. skolaudovali počas roka 2017 nejakú nehnuteľnosť v k.ú. Orlov, daňové priznanie podávate na Obecnom úrade v Orlove.

Nezabudnite si splniť svoju daňovú povinnosť najneskôr do 31. januára 2018.

 

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam