Cestovný poriadok linky 708412 Lipany - Čirč

26. apríl 2017

 Cestovný poriadok linky 708412 Lipany - Čirč  platný od 01.05.2017

 

Popis zmeny:  z dôvodu optimalizácie jazdnej doby bola prevedená časová úprava jazdy u spojov číslo 119 a 24.

 

K stiahnutiu