Aktuality

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018
27.3.2017

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 /štvrtok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod. viac


OZNAM PS Ščerbák a spol.
22.3.2017

OZNAM PS Ščerbák a spol.

Pozemkové spoločenstvo Ščerbák a spol. so sídlom 065 43 Andrejovka zvoláva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2017 o 13.30 hod. v spoločenskej miestnosti v Andrejovke. viac


OZNAM o prerušení distribúcie elektriny
21.3.2017

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že pre odberné miesta časť obce Orlov: č.d. 87, v úseku od č.d. 91 po č.d. 118, č.d. 120 po č.d. 233, č.d. 236 po č.d. 244 bude v termíne 25. apríl 2017 od 8:00 h do 18:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. viac


OZNAM - Výkup papiera
20.3.2017

OZNAM - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 21.03.2017 pred Obecným úradom v čase od 16.00 do 16.40 hod. viac


VÝZVA na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017
28.2.2017

VÝZVA na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017

Obec Orlov vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok za komunálny odpad za rok 2017, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 2. marca 2017 (štvrtok) zaplatením v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradia poplatok za komunálny odpad do 2. marca 2017 a smetnú nádobu nebudú mať označenú nálepkou s logom "EKOS 2017", prestane sa im od 3. marca 2017 (piatok) vyvážať komunálny odpad. viac


TRADIČNÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA - každý si zgustol na dobrotách
24.2.2017

TRADIČNÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA - každý si zgustol na dobrotách

Zabíjačkové špeciality, dobrá nálada a množstvo nadšencov folklóru. Aj takto vyzerala atmosféra v sobotu 18. februára 2017 v Orlove. Už po siedmy raz sa stretli priaznivci gurmánskych špecialít z Orlova, pozvaní hostia i rodáci z Orlova. viac


Poďakovanie daňovníkom
24.2.2017

Poďakovanie daňovníkom

Ďakujeme všetkým daňovníkom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorí si do dnešného dňa uhradili túto zákonnú povinnosť. Je povzbudzujúce, že väčšina občanov obce a chatári si uvedomili, že z poplatku sú uhrádzané reálne náklady na zber komunálneho odpadu v obci, a že poplatok nejde na prevádzku obecného úradu. Naopak, vyzývame tých občanov, ktorí si túto povinnosť zatiaľ nesplnili, aby tak urobili do 28.02.2017. Ak chceme, aby sa poplatok za komunálny odpad nezvyšoval, je potrebné čo najviac separovať a správne triediť jednotlivé zložky odpadu. viac


OZNAM
24.2.2017

OZNAM

Vedúca predajne POTRAVINY Andrejovka oznamuje cteným zákazníkom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude predajňa v období od 26.02.2017 do 28.02.2017 zatvorená. viac


OZNAM - Valné zhromaždenie PSZBU
23.2.2017

OZNAM - Valné zhromaždenie PSZBU

Výbor Pozemkového spoločenstva združenia bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Orlov pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2017 (nedeľa) v sále kultúrneho domu obce Orlov. Prezentácia je od 13.30 do 14.00 hod. Rokovanie začína o 14.00 hod. Účastník valného zhromaždenia sa schôdze zúčastňuje na vlastné náklady. viac


POZOR!!! Zmena termínu STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
23.2.2017

POZOR!!! Zmena termínu STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA

Z technických príčin sa termín turnaja prekladá na 6.5.2017 (sobota)!
viac