Aktuality


Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017/2018
22.4.2017

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 01.05. do 31.05.2017 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch materskej školy. viac


OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
7.4.2017

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. viac


Daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017
7.4.2017

Daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017

Obecný úrad v Orlove oznamuje občanom, že od 07. apríla 2017 už vyberá daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017. Úhradu je potrebné vykonať do 31. mája 2017. viac


OZNAM - zmena termínu vývozu komunálneho odpadu plánovaného na piatok 14.04.2017
7.4.2017

OZNAM - zmena termínu vývozu komunálneho odpadu plánovaného na piatok 14.04.2017

Vážení občania, oznamujeme Vám, že plánovaný piatkový (14. apríla 2017) vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční už v štvrtok 13. apríla 2017. Ďakujeme za pochopenie. viac


Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018
27.3.2017

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 /štvrtok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod. viac


OZNAM PS Ščerbák a spol.
22.3.2017

OZNAM PS Ščerbák a spol.

Pozemkové spoločenstvo Ščerbák a spol. so sídlom 065 43 Andrejovka zvoláva svojich členov na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2017 o 13.30 hod. v spoločenskej miestnosti v Andrejovke. viac


OZNAM o prerušení distribúcie elektriny
21.3.2017

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že pre odberné miesta časť obce Orlov: č.d. 87, v úseku od č.d. 91 po č.d. 118, č.d. 120 po č.d. 233, č.d. 236 po č.d. 244 bude v termíne 25. apríl 2017 od 8:00 h do 18:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. viac


OZNAM - Výkup papiera
20.3.2017

OZNAM - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 21.03.2017 pred Obecným úradom v čase od 16.00 do 16.40 hod. viac


VÝZVA na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017
28.2.2017

VÝZVA na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017

Obec Orlov vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok za komunálny odpad za rok 2017, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 2. marca 2017 (štvrtok) zaplatením v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradia poplatok za komunálny odpad do 2. marca 2017 a smetnú nádobu nebudú mať označenú nálepkou s logom "EKOS 2017", prestane sa im od 3. marca 2017 (piatok) vyvážať komunálny odpad. viac