Aktuality

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
3.8.2018

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 03. augusta 2018 od 10:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


OZNAM - Výkup papiera
23.5.2018

OZNAM - Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že výkup papiera v obci sa uskutoční dňa 31.05.2018 (štvrtok) pred Obecným úradom v čase od 16.00 do 16.40 hod.


ZMENA - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV NA ROK 2018 (separovaný zber)
17.5.2018

ZMENA - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV NA ROK 2018 (separovaný zber)

POZOR - zmena v Harmonograme vývozu separovaných odpadov na rok 2018


OZNAM o prerušení distribúcie elektriny
17.5.2018

OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že pre odberné miesto: časť obce Orlov: z TS Pri ŽSR Orlov - bytovka č. d. 349 bude v termíne 13. jún 2018 od 7:50 h do 12:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
16.5.2018

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni RUŠÍ ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 16. mája 2018 od 08:00 hod.


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
4.5.2018

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 04. mája 2018 od 11:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
30.4.2018

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 01.05. do 31.05.2018 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch materskej školy.OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
24.4.2018

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.


Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
26.3.2018

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 16. apríla 2018 /utorok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod.